Met ingang van 2023 vervallen een aantal cao-codes. Sommige codes worden vervangen.
Op de site van het CBS staat een compleet overzicht.

In de lijst staan de cao-codes die met ingang van 2023 (einddatum 31-12-2022) vervallen.
Die codes mogen niet meer worden gebruikt voor tijdvakken vanaf 2023. Bij enkele vervallen
cao’s staat welke code in plaats daarvan moet worden gebruikt. Zo vervalt onder andere
de cao-code 2425 Branche Kinderopvang Nederland per 1 januari 2023. Vanaf 1 januari
moet de code 1612 Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderopvang worden gebruikt.

Gebruik cao-code De cao-code geeft aan welke collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenregeling
op de inkomstenverhouding van toepassing is. Dit is de code die het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid of het CBS heeft vastgesteld.
Als voor een werknemer een cao-code van toepassing is, moet deze code worden ingevuld
in de aangifte loonheffingen. Als een cao niet meer geldt of als de werkingsduur voorbij
is, mag die code niet meer worden gebruiken. Men moet dan de code van de nieuwe cao
gebruiken. Als er geen cao (meer) van toepassing is, geldt code 9999.

Let op! Gebruik geen eigen branche-eigen cao-codes. Alleen de codes die het ministerie of
CBS heeft afgegeven, zijn geldig.

De volledige codelijst met cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen is te vinden op cbs.nl
(codelijst cao’s).

Bron: FSA 08-12-2022 en CBS.nl