Vanaf 4 april 2023, 09.00 uur kunnen ondernemers en non-profitorganisaties subsidie
krijgen als zijn een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto willen
kopen of financial-leasen.

Voor het aanvragen van de AanZET-subsidie moet aan alle onderstaande voorwaarden worden
voldaan.

Aanvragers

Ondernemers of non-profitinstellingen. Publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen
met rechtspersoonlijkheid, provincies, gemeenten, waterschappen of openbare lichamen
komen niet in aanmerking.

Leasemaatschappijen die vrachtwagens verhuren op basis van operational lease

KVK-nummer en BSN-nummer De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) registreert de vrachtwagen op naam van een natuurlijk
persoon bij: eenmanszaken, rederijen en maatschappen. Daarom moet het burgerservicenummer
(BSN) worden aangegeven van de natuurlijke persoon op wiens naam de vrachtwagen wordt
geregistreerd in het kentekenregister (RDW).

Vrachtwagens Alleen een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto – in voertuigcategorie
N3 of N2 vanaf een gewicht van 4.250 kg – komt in aanmerking voor subsidie.

De vrachtwagen moet nieuw zijn. Een vrachtwagen is nieuw volgens de AanZET als in
het kentekenregister RDW gelijk zijn:

de datum eerste toelating;

de datum tenaamstelling (de tenaamstelling moet op naam van de subsidieaanvrager zijn)

én de datum waarop de vrachtwagen voor het eerst op kenteken is geregistreerd. Bij
operational lease is het de datum van registratie van het verstrekkingsvoorbehoud.

De vrachtwagen is volledig emissieloos. Brandstofcode E en W komen in aanmerking.

De vrachtwagen rijdt alleen met een elektromotor.

De vrachtwagen valt onder de voertuigclassificaties N2 met een gewicht gelijk aan
of groter dan 4.250 kg of N3.

Het batterijpakket van de vrachtwagen mag geen lood bevatten.

Koop- of financial lease De ondernemer of non-profitinstelling vraagt subsidie aan, nadat een koop- of financial-leaseovereenkomst
zonder onherroepelijke verplichtingen is afgesloten. Deze overeenkomst is op het moment
dat men subsidie aanvraagt nog niet definitief. Deze voorwaarde wordt gesteld omdat
dat steun stimulerend moet werken. In de overeenkomst moet men een bepaling opnemen,
waarin staat dat de overeenkomst op een latere (af te spreken) datum pas definitief
wordt. Houd er wel rekening mee dat die datum later moet zijn dan de datum waarop
men subsidie aanvraagt.
Het is ook mogelijk dat u in de overeenkomst opneemt dat deze pas definitief wordt,
zodra u deze subsidieaanvraag indient of uw subsidieaanvraag positief beoordeeld is.
U kunt bijvoorbeeld de volgende voorwaarde in de overeenkomst opnemen: ‘Order wordt
definitief na indiening aanvraag AanZET’.

Voor de aanvraag

Men sluit eerst een niet-definitieve koop- of financial-leaseovereenkomst af voor
één of meerdere emissieloze vrachtwagens.

Wanneer men de subsidie aanvraagt, staat de vrachtwagen nog niet op naam in het RDW-kentekenregister.

Men vraagt via ons digitale loket een subsidieverlening aan.

Ontvangt men al subsidie van een andere overheidsinstelling voor de koop van één of
meerdere vrachtwagens? Dan vermindert RVO het bedrag dat men ontvangt  met de andere
overheidssubsidie. Een uitzondering hierop is de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

De vaststelling van de subsidie vraagt men uiterlijk 12 maanden na datum van verlening
van de subsidie aan. Loopt de levertijd van de vrachtwagen vertraging op? Dien dan
bij RVO een onderbouwd verzoek in tot uitstel van deze vaststelling met nog eens (maximaal)
12 maanden.

Is/zijn de vrachtwagen(s) geleverd en ten naam gesteld? Dan dient men een verzoek
in tot vaststelling. Op de vaststelling volgt de uitbetaling van de rest van de subsidie.

De vrachtwagen mag geen subsidie hebben ontvangen op basis van de Subsidieregeling
Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidieverplichtingen

De vrachtwagen waarvoor men subsidie ontvangt, moet op naam komen. Bij operational
lease kan de leasemaatschappij de vrachtwagen registreren met een verstrekkingsvoorbehoud
en de vrachtwagen op naam van de klant (de lessee) zetten.

De vrachtwagen moet vier jaar zonder onderbreking op naam staan. Of met een verstrekkingsvoorbehoud
op naam van de leasemaatschappij zijn geregistreerd in het kentekenregister. Dat is
vanaf de datum van de eerste inschrijving en tenaamstelling. Is dit niet het geval,
dan betaalt men de subsidie naar verhouding terug. 

Men moet de overeenkomst kunnen tonen. Bewaar die tot 4 jaar na de datum van de eerste
inschrijving en tenaamstelling van de vrachtwagen. 

Vervangt men de emissieloze vrachtwagen door een andere nieuwe emissieloze vrachtwagen
te kopen? Dan hoeft de vrachtwagen niet vier jaar op naam te staan. Deze vervangende
vrachtwagen moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de regeling. De vaststellingsbeschikking
wordt dan na het ontvangen van het kenteken en aankoopbewijs van de vervangende vrachtwagen
aangepast.

Het subsidiebedrag is een percentage van de verkoopprijs. Dat is de prijs van het
emissieloze vrachtautochassis. Inclusief af-fabriekopties zoals die op de overeenkomst
staat, exclusief btw.
In de tabel staan de vastgestelde percentages en het maximum subsidiebedrag per categorie.
Het genoemde gewicht is de technisch toegestane maximum massa. In het RDW-kentekenregister
staat dit geregistreerd onder de code F1.

Grote onderneming

Middelgrote onderneming

Kleine onderneming + non-profitinstelling

Voertuigcategorie

% subsidie

Max. subsidie-bedrag

% subsidie

Max. subsidie-bedrag

% subsidie

Max. subsidie-bedrag

N2 bakwagen-chassis vanaf 4.250 kg

12,5%

€ 17.800

25%

€ 26.800

25%

€ 35.700

N3 bakwagen-chassis tot en met 18.000 kg

15%

€ 43.600

28,5%

€ 63.700

28,5%

€ 84.000

N3 bakwagen-chassis vanaf 18.000 kg

16,9%

€ 56.700

31,7%

€ 81.500

31,7%

€ 106.300

N3 trekker

20%

€ 72.700

37%

€ 102.300

37%

€ 131.900

Vanaf dinsdag 4 april 2023 9:00 uur kan men AanZET weer aanvragen. Om de aanvraag
online te regelen, heeft men eHerkenning niveau 2+ of een hoger niveau met de juiste
machtiging nodig.

Bron: RVO – Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) (https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/aanzet)