Een ondernemer koopt in naam van een afnemer parfums van een aanbieder. De ondernemer
laat de parfums leveren op zijn adres. Hij verpakt de parfums en stuurt ze door naar
de afnemer. Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant is dan sprake van levering van
goederen en geen bemiddeling.

Een ondernemer biedt parfums aan aan afnemers in Nederland en Belgiƫ. De ondernemer
koopt de parfums voornamelijk in bij aanbieders in Duitsland. Hij beschikt over software
waarmee de goedkoopste prijs van een bepaald product kan worden bepaald. De ondernemer
biedt de parfums onder meer via Bol.com aan. De ondernemer betaalt bij een Duitse
aanbieder 19% Duitse omzetbelasting over de inkoopprijs. Het verschil tussen de opbrengst
en de inkoopprijs noemt de ondernemer bemiddelingsfee. Hij draagt daarover Duitse
btw af.

Bij rechtbank Zeeland-West-Brabant is in geschil of sprake is van levering van goederen
of het verrichten van diensten.

De rechtbank is van oordeel dat sprake is van levering van een goed. Volgens de rechtbank
zijn de volgende feiten relevant. Een afnemer bestelt via Bol.com voor een bepaalde
prijs een parfum bij de ondernemer. De ondernemer gaat met behulp van software op
zoek naar de goedkoopste aanbieder van de parfum. Vervolgens bestelt de ondernemer
de parfum van de goedkoopste aanbieder en laat deze leveren op haar adres. De ondernemer
verpakt hierna de parfum in een doos en verzendt deze naar de afnemer. Door het laten
afleveren van de parfum op het adres van de ondernemer en het opnieuw verpakken, heeft
volgens de rechtbank de ondernemer de macht om als eigenaar over het goed (de parfum)
te beschikken. Er is sprake van levering van een goed en daardoor kan geen sprake
zijn van het verrichten van een dienst.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 14-07-2023 (gepubl. 24-07-2023).