Ligging en loopstroom bepalen WOZ-waarde winkel

Om de WOZ-waarde van winkelpanden te bepalen is het bouwjaar van die panden van ondergeschikt belang. Voor panden op een A-locatie zijn met name de ligging en de loopstroom van belang.

lees verder

Bron: Fiscaalinfo.nl