Deelstra Jansen is Koningsdag gesloten.

Financieel

Samenstellen jaarrekeningen, verslaggeving en bedrijfseconomisch advies waar u op kunt bouwen.

Bedrijfskundig

Gecombineerde voor agrarisch ondernemers, bedrijfsoverdracht of samenwerking. Mestwetgeving en subsidies.

Fiscaal

Aangifte inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en financieel advies.

Loonadministratie & personeelsbeleid

Loonadministratie, afdracht sociale lasten, wetgeving en actief advies in personeelsbeleid.

Agrarische studiegroepen

Tweejaarlijkse bijeenkomst met vergelijkbare bedrijven onder leiding van deskundigen.

Kosteloos intakegesprek!

Fiscaal nieuws

Voordelig inkeren tot 2010

Volgens Rechtbank Gelderland kan aan een inkeerder geen zwaardere straf worden opgelegd dan die die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was. Voor een belastingplichtige die in 2014 een beroep doet op de inkeerregeling betekende...

Contante betalingen moeten wel bewezen worden

Een horecaondernemer wordt door twee ex-werknemers gevorderd achterstallig loon te voldoen.Volgens de werknemers was het loon dat op hun salarisspecificaties stond vermeld lager dan het volgens de cao geldende loon. lees verder Bron: Fiscaalinfo.nl

Kosten swapovereenkomst niet aftrekbaar

De Hoge Raad heeft een streep gehaald door de mogelijke aftrekbaarheid van swapkosten als kosten van eigenwoningschuld. Naar de tekst en strekking van de wet kunnen dergelijke kosten volgens de Hoge Raad niet als aftrekbare kosten voor de eigen woning...