Financieel

Samenstellen jaarrekeningen, verslaggeving en bedrijfseconomisch advies waar u op kunt bouwen.

Bedrijfskundig

Gecombineerde voor agrarisch ondernemers, bedrijfsoverdracht of samenwerking. Mestwetgeving en subsidies.

Fiscaal

Aangifte inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en financieel advies.

Loonadministratie & personeelsbeleid

Loonadministratie, afdracht sociale lasten, wetgeving en actief advies in personeelsbeleid.

Agrarische studiegroepen

Tweejaarlijkse bijeenkomst met vergelijkbare bedrijven onder leiding van deskundigen.

Kosteloos intakegesprek!

Per 1 januari Wet toezicht kredietunies in werking

Minister Dijsselbloem van Financiën schrijft in een brief aan de Kamer dat het de Wet toezicht kredietunies per 1 januari in werking zal treden. Overleg met de Europese Commissie heeft opgeleverd dat de wet in werking kan treden vooruitlopend op...

Hoge Raad: WAV-boete kan worden verhaald op uitlener

De Hoge Raad heeft op 11 december 2015 uitspraak gedaan op de prejudiciële vraag die het Hof Den Bosch had voorgelegd. Het hof wilde weten of een verhaalsbeding tussen werkgevers met betrekking tot een bestuurlijke boete in verband met een...

Beperking individuele waardeoverdracht pensioen

De regels rondom de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen worden aangepast. In de praktijk kan die bijbetalingsplicht leiden tot forse lasten voor werkgevers als gevolg van de lage rente en de verschillen in financieringssystemen tussen pensioenuitvoerders....