Deelstra Jansen is Koningsdag gesloten.

Financieel

Samenstellen jaarrekeningen, verslaggeving en bedrijfseconomisch advies waar u op kunt bouwen.

Bedrijfskundig

Gecombineerde voor agrarisch ondernemers, bedrijfsoverdracht of samenwerking. Mestwetgeving en subsidies.

Fiscaal

Aangifte inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en financieel advies.

Loonadministratie & personeelsbeleid

Loonadministratie, afdracht sociale lasten, wetgeving en actief advies in personeelsbeleid.

Agrarische studiegroepen

Tweejaarlijkse bijeenkomst met vergelijkbare bedrijven onder leiding van deskundigen.

Kosteloos intakegesprek!

Fiscaal nieuws

Kwijtschelding griffierecht voor rechtspersoon

Hof Den Bosch oordeelt dat onder omstandigheden ook rechtspersonen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van griffierecht. De bv slaagt in haar beroep op betalingsonmacht. lees verder Bron: Fiscaalinfo.nl

Eerste Kamer akkoord met wijziging Aanbestedingswet

De wijziging van de Aanbestedingswet kan per 1 juli in werking treden, zoals beoogd door minister Kamp van Economische Zaken. De Eerste Kamer stemde dinsdag in grote meerderheid voor het wetsvoorstel. lees verder Bron: Fiscaalinfo.nl

Inspecteur mocht contact opnemen met huisarts

De inspecteur mocht contact opnemen met de huisarts van een belastingplichtige in verband met de in diens aangifte in aftrek gebrachte specifieke zorgkosten. De inspecteur heeft hiermee niet onzorgvuldig gehandeld of enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur geschonden. lees verder...